Flygtninge i Europa skaber tanke-vakuum

Flygtninge i Europa har pludselig skabt et vakuum med fravær af sund fornuft. De regler og den praksis man har fulgt de sidste 20 år synes pludselig at være forsvundet. Det bringer en vis sandhed frem i udtrykket "Humanisme fungerer bedst i lille skala". VP mener Danmark skal være en del af løsningen, ikke en del af problemet.

Der synes at gå selvsving i tankerne, om vi kalder det flygtninge eller migranter. Lad mig bare sige, at historien har vist eksempler på større grupper af mennesker der har valgt døden for at blive mæt en sidste gang. VP lægger sig på linje med Ekstra Bladet, der har valgt at kalde dem flygtningen indtil de er blevet sagsbehandlet. Det er sund logik.

De europæiske nationer bruger flygtninge som kasteskyts landene imellem i en kædereaktion mellem Tyrkiet, Rumænien, Ungarn, Grækenland, Østrig, Tyskland, Danmark og Sverige.

Et af flere argumenter af vakuumtanker er: Naboen skal beholde flygtningene - de må ikke eksportere "problemet" til deres naboer. I denne tanke er der opstået en blind plet på øjet for, hvem der skal - og hvordan man skal - praktisere tvangsasyl.

I nogle hoveder kan to modstridende tanker eksistere uden at de konflikter med hinanden. Fx er den ene tanke, at Tyskland svigter deres pligt til at give trangsasyl eller registrering overfor Danmark. Den anden tanke er modsvarende, at Danmark ikke har pligt til at give tvangsasyl eller registrering i forhold til Sverige. Denne tankeakrobatik fik navnet "dobbelttænkning" i romanen "1984" af George Orwell.

Samtidig er der fravær af tanke-rækker for, hvordan tvangsasyl skal praktiseres. Den "tanke" vi har hørt der rakte længst ud var, at det må politiet tage sig af. Det er naturligvis ansvarsfraskrivelse og i strid med magtens tredeling, at politikere tilskynder politiet til at gøre noget i strid med lovgivningen.

Men det ved vi jo efterhånden godt, at i politik "gør man ikke noget" man "signalerer". Og kan man ikke finde ud af, hvilket "signal", tager man "initiativ" til at nogen skal undersøge, hvilket signal man kan bruge.
I politik synes den vigtigste øvelse at være at opfinde ord, der bevæger opmærksom hen mod eller væk fra problemer, undskyld! det hedder jo udfordringer! Den politisk kamp opstår i om vi bruger ordet flygtninge eller migranter. Vi har ikke krøblinge, vi har fysisk udfordrede. Snart har vi ikke fede mennesker, men tyngdekraft udfordrede mennesker. Det bliver til en del af problemet frem for løsningen.

Andre vakuumtanker er: At der kommer terrorister blandt flygtninge. Det er Sodoma og Gomorra - fra det Gamle Testamente - brugt med omvendt fortegn, således, at hvis der findes én eneste ikke-retfærdig blandt flygtninge, skal de alle afvises.
Nu begynder nationerne med stor energi at konstruere undskyldninger for, hvorfor det passer så dårligt for netop deres land at give asyl. I VP ønsker vi at Danmark bruger sin sunde fornuft og dømmekraft til at handle modent overfor det foreliggende behov. Lad så de andre nationers dårlige undskyldninger stå frit i luften.

En kronik "Vor tids folkevandring" fra d. 22/8-15 af Bent Jensen, prof. dr. phil trykt i Jyllandsposten skriver Bent Jensen om at standse indvandringen, fordi det ellers vil føre til "Kollektivt selvmord på europæiske værdier". I kronikkens stærke farvede retorik skriver han og mener følgende handlinger negativt - og vil derfor have det stoppet: "Krigsskibe eskorterer flygtninge" må være en omskrivning af at vi redder mennesker fra at drukne, "der kommer velnærede unge mænd" og "Vi tager syge og uarbejdsdygtige" er et andet udtryk for, at vi modtager alle med hjælp behov uanset race, tro, alder, fysiognomi og køn, "Ophold er frit" mon Bent Jensen er overrasket over, at vi ikke sætter flygtninge i fængsel? "Flygtninge kræver særbehandling" brug af ordet "kræver" er måske lige i overkanten, men ja mon ikke de "beder" om asyl - og måske mad uden gris.

Vi sidder tilbage efter at have læst kronikken og tænker, jamen alle de værdier som Bent Jensen nævner som ting vi gør dårligt og skal stoppe, mener VP - modsat Bent Jensen - er gode europæiske værdier tilegnet ved vore forfædres hårde kampe for retfærdighed. Hvis vi afskaffer dem, så er vi for alvor ved at begå kollektivt selvmord på gode europæiske værdier. Europæiske værdier som at redde folk fra at drukne, give mad, vand og logi, møde mennesker med tolerance og forståelse, religionsfrihed, demokrati, retssikkerhed, ytringsfrihed, tillade at private og officielle vil hjælpe er alle efter vores mening gode værdier, som vi bør holde fast ved.

England – som ikke er med i Dublin-forordningen - har tænkt sig at hente og transportere flygtninge direkte fra lejrene i nabolandende til Syrien (og afvise flygtninge der kommer selv). Tanken er, de som ikke har råd til at rejse fra flygtningelejrene kan få tilbudt asyl i Europa og samtidig giver man konkurrence til menneskesmuglerne. England har ikke fået tilslutning fra andre lande fordi EU med Dublin-forordningen arbejder med sin egen fællesbeslutning.

Danmarks fire annoncekampagne "KOM IKKE HER" i aviser i Libyen er gået verden rundt i den største negative reklamekampagne mod Danmark. Vore værste konkurrenter kunne ikke have gjort det bedre. Kampagnerne er også overflødige i forhold til den tænkte målgruppe fordi flygtninge fremstilles – af regeringen - som velfærdsturister der lynhurtigt orienterer sig mod maksimal understøttelse. Den negative reklamekampagne har derfor kun negativ effekt på dem regeringen gerne vil have besøg af. Det er instant-karma. Den virkning blev så overraskende negativ, at departementschefen for Integrationsministeriet, Uffe Toudal under en pressekonference til verdenspressen udglattende appellerede for forståelse. Men det vil påvirke Danmarks BNP negativt. Den negative forestilling om danskere vil brede sig ind i bevidstheden på mange af klodens indbyggere der ligner os og påvirke deres valg næste gang de vælger feriemål, mejeriprodukter, medicin, legetøj, industrivarer og containertransport. Om det bliver til deciderede boycut som Israel undertiden er kommet ud for, vil tiden vise. Det er kendt faktum, at genoprette et brand (goodwill) kræver store anstrengelser og lang tid. Men sikkert, det vil i tiden fremover ærgre danske politikere at blive placeret i udkanten af officielle billeder af verdens ledere længst væk fra humanitære stormagter som Sverige. Der vil opstå så mange uforudsete negative virkninger, som vi endnu ikke har opdaget. Det kan være det påvirker din næste campingferie i udlandet. Alt hvad vi giver ud, kommer tilbage.

Der er brug for, at Danmark - specielt i tider med store udfordringer - holder ekstra fast i etikken og ikke bare siger vi er gode, men også har modet til at handle derefter. Det er der mange individuelle danskere der har praktiseret i de seneste dage, der gør kontrasten mellem empati og bespottelser klarere.

Der er og har været og vil altid være grund til at tro på Frihed, Lighed og Broderskab som har skabt grundlaget for europæiske værdier - alt hvad vi giver ud kommer tilbage. Verden vil bevæge sig til større blanding af kulturer og etnicitet, hvad enten vi vil det eller ej – og i den fremtid bliver vore holdninger af betydning.