Bæredygtig produktion

I fremtiden er der overskud af arbejdskraft og underskud af råstoffer, derfor skal omkostninger til genindvinding af råstoffer fra produkterne påføres producenten.

Af Benny Dyhr Thomsen d. 26/8-2013

Vores verden bevæger sig mod en tid med overskud af arbejdskraft samtidig med underskud af råstoffer. Vores tidligere naive indstilling til råstoffer bare skulle udvindes og formes til forbrugsvarer, er blevet til bekymrede overvejelser om hvorledes knapheden takles. Bortskaffelsen af forbrugsvarer fra enkel forbrænding – hvorved råstoffer forsvinder i den blå luft – er langsomt ved at skifte til at genanvende affald. Virksomheder tænker i vækst, vækst er øget produktion. I væksttanken ligger også produktets levetid. Hvis virksomheder kan skrue levetiden ned – uden forbrugernes viden – kan virksomheden øge salget. Virksomheder har intet at tabe – hvis det holdes hemmeligt – for bortskaffelsen af produkter som affald er omkostningsfri for virksomheder.

Derfor skal udgifter flyttes fra samfundet til virksomheder på – ikke bare bortskaffelse – men på fuldstændig genanvendelse af alle produktets råstoffer. Den pris skal betales når produktet sælges i et givent land og denne ekstrapris (genindvindings-afgift) skal øremærkes til at betale lokal arbejdskraft til genanvendelsen.

Ved at pålægge udgifter til genindvinding af produktets råstoffer på virksomheden, får virksomheden incitamenter til at

  • øge produktets levetid
  • mindske råstofforbruget

Samfundet vil

  • spare udgifter på affaldshåndtering
  • få øget beskæftigelse