Helhed og fragmenter

Artiklen fortæller hvad helhedstænkning går ud på og hvorfor den fragmenterede politiske tænkning er ødelæggende for samfundet.

 

Eskild Tjalve
September 2006

Helheden

ALT – såvel ting som hændelser – er dele af større helheder – som igen på et andet plan er dele af endnu større helheder.

ENHVER DEL er igennem helheden forbundet med de andre dele. Påvirkes delen, så påvirkes helheden og dermed også de andre dele.

INGEN DEL kan forstås – endsige eksistere – uden helheden.

Prøver man at forstå delen uden at inddrage helheden, møder man det uforståelige.

Løser man problemer uden at inddrage helheden fås uforudsete konsekvenser.

Kun i helheden - findes fællesskabets sammenhængskraft

Kun i helheden - findes identiteten

Kun i helheden - findes meningen
Mennesket og samfundet

Intet menneske kan forstås uden at helheden inddrages:

Helheden kan være det fysiske: omverdenen, samfundet, det globale samfund - og det kan være det fysiske og det ikke-fysiske, f.eks.: menneskets krop-sind-ånd.

Intet samfund kan forstås uden at helheden inddrages.

Kun i et samfund hvor alle ses, høres og respekteres kan den enkelte finde sin identitet og derved blive et helt menneske.

Hvis man ikke kan se og forstå helheden i samfundet er der ingen fælles ansvarlighed.

I et sådant samfund vil nogle have svært ved at finde deres identitet, og de vil have svært ved at indgå i et meningsfuldt samspil med samfundet.


Fragmenter

Hvorfor lever vi i et fragmenteret samfund - hvor vi savner fællesskabets sammenhængs-kraft?

Hvorfor lever vi et fragmenteret samfund - hvor mange har svært ved at finde deres identitet?

Hvorfor lever vi i et fragmenteret samfund - hvor mange har svært ved at finde en mening i livet og i arbejdet?

Ja – hvorfor?

Svaret er, at den politiske tænkning er fragmenteret, og man kan ikke skabe et helhedssamfund ud fra en fragmenteret tænkning!

Velfærdsstatens fortsatte eksistens sikres ikke ved at kæmpe for økonomi og arbejdspladser.

Den sikres ved at udvikle politikerne, så intellekt og hjerte finder sammen i den helhed vi kalder visdom.

Det globale samfunds udvikling mod fredelig sameksistens sikres ligeledes kun ved at udvikle politikerne.

Politisk helhedstænkning kræver nye begreber og tankemodeller, som kan udvide den politiske tænkning og bære den ind i Helhedens Univers.