Nej tak til gensplejsning

I dette høringssvar argumenterer vi for hvorfor Danmark bør holdes fri for

GMO-madvarer.

 

 

Danmark skal friholdes fra GMO-madvarer.

Af Lars Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Visions-Partiet.
5-5-2003.

Fødevareministeriet
Att. Kent Harnisch

Høringssvar om GMO

J.nr. 2002-4340-0004 vedr. strategien for sameksistens

Vi har den mening, at Danmark skal friholdes fra GMO-madvarer. Begrundelsen er, at GMO-varer har en ringere kvalitet. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte bilag ”GMO-majs er ringere i kvalitet” – opgjort efter de objektive billedmetoder, der er anerkendt på Landbohøjskolen.

Vi tror ikke på, at mennesker kan skabe noget nyt, der er bedre end den visdom, der har skabt vore planter, når alle forhold tages i betragtning. Enkelte nytteegenskaber kan forbedres, men det koster i utilsigtede bivirkninger, fx som allergier. Se evt. vedlagte artikel fra Kristeligt Dagblad.

Vi ser, at de eneste, der har fordel af gen-splejsningen af planter, er de firmaer, der sælger frø og sprøjtegifte. Alle andre - forbrugere, avlere m.v. får kun problemer ud af teknikken. En rapport med oplysninger fra de amerikanske farmere viser, at de har fået mange ekstraproblemer med GMO-planter som dyrere såsæd, mindre udbytte, mindre priser for produkterne, retssager fra naboer m.v.

Danmark skal totalt friholdes for GMO-planter og –dyr. Enhver indførelse af GMO-planter vil før eller siden sprede sig ukontrolleret ud over landet og gøre det økologiske illusorisk. I Mexico gror der vilde majs. En opmåling på felter á 10 km2 har vist en GMO-inficering i de vilde majs i 63% af felterne – altså ustyrligt for mennesker i praksis (Das Goetheanum 2002-50).

Vi har foreslået en GMO-folkeafstemning i Danmark, hvilket kan vedtages af 60 folketingsmedlem-mer. GMO vil blive nedstemt af befolkningen.

Skulle det gå så galt, at der dyrkes GMO-planter i Danmark, så har vi nogle krav, som mange vel vil se som selvindlysende?

Forbrugerne skal have frit valg, altså at alle produkter og varer med GMO’er skal mærkes. Der skal kunne fås frø, der er totalt GMO-fri. Teknisk er det muligt, men koster.

GMO-brugerne skal betale alle ekstraomkostninger. Følgeskader fra GMO skal sikres ved fuld og ubetinget erstatning til de skadelidte.

Derfor skal der tegnes dækkende forsikringer (hvad næppe noget forsikringsselskab vil gøre – tilsvarende atomkraftulykker, der ikke kan forsikres, da konsekvenserne som for GMO er totalt uoverskuelige).

Evt. kan staten betale alle udgifter, hvad vi finder uetisk, da det vil ramme alle skatteborgere, også det flertal, der er imod GMO. Staten kunne kræve store afgifter af de GMO-interesserede til en skadefond.

Der skal være et effektivt offentligt kontrolsystem – kræver mange ansatte, som må betales af GMO-industrien.

Høringsforslaget fokuserer kun på en lille del af alle de følgeskader, der kan forvoldes. Der mangler regler for og kontrol af håndteringen under transporter, i forarbejdningsledene, en gros, i butikkerne, hos foderstoffirmaerne, overførelsen af GMO-problemer via jorden, pottemuld, dyregødningen, optagelsen af GMO-stoffer i dyr og mennesker m.m. Vi finder, at forslaget er ugennemtænkt og så ringe, at det får dumpekarakter – det bør trækkes tilbage – ellers løber vi en uoverskuelig måske fatal risiko.

Vi foreslår:

GMO-stoppet (moratoriet) i EU fastholdes indtil videre.

Danmark holdes fortsat GMO-frit.

Ligesom vi holdt os fri af atomkraften – og glæder os over det i dag. Vi var forudseende.

Om nødvendigt må alle spørges, altså afholdes en folkeafstemning. Det angår os alle.

Der skal sættes resourser af til forskning i billedmetoderne, som klart viser kvalitetsforskelle i fødevarernes livgivende egenskaber – det, der skal holdes os raske, energiske og sunde.

I dag 5. maj fejrer vi stadig Danmarks befrielse fra 2. verdenskrig. Vi arbejder for, at Danmark fortsat friholdes for besættelse – i dette tilfælde af usunde GMO-fødevarer.

Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen
Toftevænget 30
3320 Skævinge
4828 8700

Bestyrelsesmedlem i Visions-Partiet

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.