Afskaffe kontanthjælpen - og angsten?

Lars Thomsen Mikkelsen skriver:

Kære interesserede.
Jeg ved godt, at I har fået om emnet før.
Men altså - det går elendigt med sagen i vores land!
Steiner sagde, at løn og arbejde skal totalt adskilles fra hinanden.
Gør vi det ikke. Så kommer der sociale uro (måske krige).
Derfor igen: Det er os – dig og mig m.v. – der skaber fremtidens verden.

Afskaffe kontanthjælpen - og angsten?

Mærkelig overskrift? Nej, det er muligt.
190.000 danskere er på kontanthjælp (og tallet vokser hver dag).
Over 800.000 danskere i den arbejdsføre alder 16-64 år er på overførelses-indkomster.
Tusindvis har ingen bolig. Hvad er det for et samfund?

Vi er en europæisk gruppe, der vil have EU til at tage en løsning op til behandling.
I Schweiz kommer dette på regeringsplan, idet 116.000 schweizere ved underskrifter har krævet dette.
Med EU-kommissionens hjælp samler vi underskrifter for, at EU kan undersøge muligheden af en grundindkomst til alle.

Men det skal nås inden 14. jan. 2014.
Og ikke mindst os danske er SÅ sløve. Er vi helt apatiske, opgivende og ligeglade?
Hvor er ildsjælene, der går på gaderne og samler ind?

Det nye EU-land Kroatien har på få uger samlet 42 % af sin kvote.
Det overgås kun af Slovenien med sine 78 %.
Belgien og Ungarn er over de 30.  Holland, Østrig, Frankrig, Tyskland og Spanien oppe i 20'erne.
Danmark? Sølle 13 %. Det SKAL vi gøre bedre, meget meget bedre.

Her kan du skrive under inde:
http://basicincome2013.eu/ubi/da/
Lykkes det ikke lige, så er der mere vejledning længere nede.

Underskrifter på papir. Papir kan udskrives fra http://basicincome2013.eu/ubi/wp-content/uploads/2013/03/DK1-ECI-Support-Statements-Form-32-DK-DA.pdf
Bemærk at kun 3 underskrifter pr side – altså 4 linier til hver person. Personnummer forlanges IKKE.
Eller du kan skrive til os, så kan vi nok sende dig papirer.

Da jeg talte om sagen i Tyskland, vakte det stor genklang hos rigtig mange, når jeg fremhævede angsten.
Forskellen mellem rige og fattige vokser vældigt i disse år. Det skaber angst.
Hos de fattige, men også hos de rige, som lever i små fæstninger med vagter o.l. (fx i Sydafrika). Angsten vokser og vokser!

Der findes et hav af oplysninger om emnet, som du fx kan google.

Vil folk så ikke bare dovne? Nej, mange undersøgelser viser det modsatte.
Mennesker har i sig en iboende virketrang. Den slukkes aldrig.
Pengene? De er der allerede – intet problem reelt.
Læg alle overførelsesindkomster sammen – pengene er der.
Ellers en del antydende argumenter nedenfor.

Desuden en opsamling af link fra Karsten Lieberkind nederst.
Bemærk at han skriver: Det er lige meget om bogstaverne står i felterne eller udenfor, bare det er læseligt.

Indsamlede papirunderskrifter kan sendes til Karsten eller til mig
Mvh Lars Mikkelsen, Toftevænget 30, 3320 Skævinge, 4828 8700

PS Lad være med at være ligegyldig. Hvis alle er ligegyldige, så sker der intet godt nyt.
Det ordner de andre nok - jeg er jo ikke klog nok!
Jo, du er. Hver eneste af os har et ansvar.
Vi er alle sammen med til at skabe fremtiden.
Den er ikke givet på forhånd, men kommer ud af vores frie, skabende viljeshandlinger og tanker samt følelser.
Skal Jordkloden gå til i møg og sygdomme – eller skal vi gøre det meget bedre?

Nu er det dit ansvar at gøre noget for sagen – hvis du ønsker et andet og mere menneskeligt samfund.
Mange tænker vel, at vi har det da meget godt.
Jeg har det selv udmærket, en god pension, hus m.v.
Hvorfor i alverden gør jeg så det her?
Fordi jeg ønsker en bedre verden for alle mennesker (kloden rundt), fx også for mine opvoksende børnebørn og deres efterkommere. Vi må gå foran og vise gode eksempler gennem rette handlinger.

Ubetinget Grundindkomst

Kære modtager
Dette er et usædvanligt emne.
(Bemærk, at hvis man skriver sig på både elektronisk og på papir senere, så er begge ugyldige! Så husk venligst).
Vi foreslår: Send denne mail videre til andre – ellers når vi måske ikke målet.

Sagen:

Vil du have et værdigt liv?

Et liv hvor du har mad, bolig og varme?

Det vil alle nok svare ja til.

Tænk dig et endnu bedre Danmark - uden boligløse, sultne osv. Et Danmark hvor ingen ser sig nødt til at stjæle og snyde.

Et Danmark, hvor du kan sige nej til et arbejde, der strider mod dine principper.

I menneskerettighederne mangler der en ret: Ret til penge til et sådant værdigt liv.
Vi er mange, der ser en sådan vision for os.
En stor gruppe mennesker i EU har længe arbejdet for, at denne ret skal gælde i EU.
De kalder det basisindkomst eller ubetinget grundindkomst, UG.
Ideen er, at enhver borger skal have udbetalt et grundbeløb uden nogen som helst betingelser.
Beløbet bliver af en størrelse, så borgeren kan have mad, bolig og varme og tøj på kroppen.
Du kan hjælpe dig selv og alle andre frem mod et sådant mål på tværs af industriens lobbyister. De ser helst, at du er fattig og uden penge, for så er lønforhandlingerne og mulighederne for at få dig til at arbejde ud fra industriens betingelser meget bedre.

Det er lykkedes, at få EU-Kommissionen til at sponsorere en officiel EU underskriftsindsamling herom.

Samles der 1 mio. underskrifter inden 14-1-2014, kan EU-Kommissionen undersøge mulighederne for at etablere retten til et sådant værdigt liv på EU plan.

Hvem kan underskrive?
Enhver over 18 år som er dansk statsborger eller herboende EU borger.
Du trykker på dette link: EU Underskrifts-indsamling for Ubetinget basisindkomst for at underskrive.

Kig eventuelt lidt rundt på den meget informative side!

Vejledningen for at underskrive (men det er nu ikke svært):

Tryk på den store "Skriv under nu knap".
Så kan du vælge at få teksten på dansk øverst til højre i rammen.

Tryk på "støt knappen".
Angiv dit hjemland, nederst til venstre i rammen, så åbner den danske formular sig.

Her udfylder du alle felter.
Din fødedato skrives f.eks. således: 24/11/1945

Husk at markere de 2 firkantkasser af (sæt curseren i kassen og venstretryk en gang).

Indtast de 4 underlige tal/bogstaver i det blå felt.

Er de svære at læse, så tryk på det runde C med pil på ude til højre, så kommer der 4 nye tegn.
(Du kan også trykke på højtaleren og få tegnene læst højt).

(EU gør det ikke let at læse de 4 tal eller bogstaver.
Men når det lykkes, så går det igennem.
Men måske er problemet ikke der, men i rubrikker ovenfor.
Hvis du fx ikke får sat hak i de 2 firkanter lige over.)

Til sidst trykker du på send knappen.

Ved en anden UE-indsamling kom jeg til at skrive under 2 gange, hvor jeg sidste gang fik at vide, at jeg allerede havde skrevet under.

Og hvad har du så skrevet under på?

Du har skrevet under på noget positivt, nemlig et ønske fra dele af EU-befolkningen om, at EU-Kommissionen skal finde ud af, hvilke muligheder der er for at realisere den ubetingede basisindkomst.

Eller som det hedder i EU sprog:

"At bede Kommissionen om at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne (i henhold til artikel 156 i TEUF), idet der tages sigte på at udforske UBI som et redskab til at forbedre de respektive staters sociale sikringsordninger".

UBI står for ubetinget basisindkomst, f.eks. 7.000 – 14.000 kr./mdr. (Størrelsen er en politisk beslutning i hvert land). TEUF er EU-traktaten.

Vil mange så ikke blot dovne?

Se på dig selv!. Hvis du kunne arbejde med, hvad du allerhelst ville,  så sad du næppe med hænderne i skødet?

Det er der da ikke råd til!

Jo, rigtig mange har regnet på dette i mange lande. Summen af pensioner, børnepenge og mange, mange nu-ydelser strækker til en ubetinget basisindkomst til alle.

Det vil du gerne checke? Selvfølgelig  http://www.basisindkomst.dk/Om-basisindkomst/Finansiering/ med eksempler. I mange andre lande er der ligeledes regnet på disse ting. Det er altid muligt.

Indkomne underskrifter: Her kan du se det antal, der kommet ind elektronisk: http://basicincome2013.eu/ubi/counter/

Lige nu 87.300 fra EU-lande. Heraf 1272 fra Danmark – vi skal nå en 10.000 gyldige – eller mere helst.

For dybt interesserede kan man i vedhæftet bilag se den store skrivelse, som vi måtte udarbejde, for at få EU til at godkende indsamlingen. Jeg har oversatte den fra engelsk til dansk. Jeg har været med til flere møder rundt om i Europa. I Schweiz er der en egen indsamling i gang. De skal nå 100.000 inden oktober for at få regeringen til at tage sagen op. Der er indkommet over 70.000.

Der kunne skrives meget mere, men der er vist rigeligt her. Mvh Lars Mikkelsen

Oplysninger fra Karsten Lieberkind:

Fra: Karsten Lieberkind
Sendt: 1. oktober 2013 21:03
Til: Lars Thomsen Mikkelsen
Emne: Vejledning til fysiske underskrifter

Hej Lars

Jeg har udarbejdet en vejledning som ligger under Filer i vores Facebook-gruppe. Al information foregår i øvrigt via den gruppe og de internationale Facebook-grupper, fx Core Team, Translation Team og Unconditional Basic Income for Europe, og jeg vil varmt anbefale dig at deltage i dem, hvis du vil holde dig ajour.

Links til dem er her:

https://www.facebook.com/groups/42285134957/

https://www.facebook.com/groups/135301449965845/

https://www.facebook.com/groups/572532009441874/

https://www.facebook.com/groups/basicincomeeurope/reported/

Men jeg kan give dig to links til oversigter jeg har skrevet, den ene en generel information med underlinks og den anden en vejledning til indhentning af underskrifter på papir.

https://docs.google.com/document/d/15BJAHO_EFXH4rfYT4SMa01VMQ0faZpcZ6oVIqlzI7-M/edit

https://docs.google.com/document/d/15Z55_HJczqhw-e7fDDoWrejy5eh3Zb9eugIc0ebQFz4/edit

Jeg har desuden skrevet en pressemeddelelse der ser sådan her ud:

https://www.facebook.com/download/509859519070256/PressemeddelelseombasisindkomstiEU.pdf

Jeg prøvede at ringe til dig for lidt siden, men forgæves.

For lige kort at besvare de vigtigste spørgsmål: Der kan kun være tre underskrifter pr. side. Fødested er bare den by man er født i, og man skal huske at skrive hvilken nationalitet man har. Det er lige meget om bogstaverne står i felterne eller udenfor, bare det er læseligt.

Bedste hilsener

Karsten